Kongebal

Velkommen til KONGEBAL hjemmesiden

På disse sider vil vi med glæde fortælle om os selv, og om vore aktiviteter på vor dejlige nedlagte gård i Hornsherred.

Vi købte vor gård i efteråret 2011 og flyttede ind i sommeren 2012 efter en tiltrængt renovering af stuehuset.
Stuehuset er fra 1969, da det gamle stuehus blev brudt ned efter en brand og materialer der fra blev genbrugt i nærområdet.
De to stalde er fra 1875, og den ene fremstår med oprindelig indretning, hvorimod den anden er renoveret i 1950/60.
Gården var oprindelig firelænget, men der er i 1980'erne udstykket 9 grunde og et fællesareal fra gården, hvilket blandt andet skete ved at 1½ staldlænge blev fjernet.