Kongebal

Velkommen til KONGEBAL hjemmesiden

På disse sider vil vi med glæde fortælle om os selv, og om vore aktiviteter på vor dejlige nedlagte gård i Hornsherred.

Vi købte vor gård i efteråret 2011 og flyttede ind i sommeren 2012 efter en tiltrængt renovering af stuehuset.
Stuehuset er fra 1969, da det oprindelige flere hundrede år gamle stuehus blev brudt ned efter en brand og materialer der fra blev genbrugt i nærområdet.
De to stalde er fra 1875, og den ene fremstår med oprindelig indretning, hvorimod den anden er renoveret i 1950/60.
Gården var oprindelig firelænget, men der er i 1980'erne udstykket 9 grunde og et fællesareal fra gården, hvilket blandt andet skete ved at 1½ staldlænge blev fjernet.